Облік умовно нарахованих процентів

 

Відповідно до пп. 14.1.257 ПКУ безповоротна фінансова допомога включає, зокрема, суму процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповернутою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги. 

Тобто розрахована сума таких процентів для цілей ПКУ вважається безповоротною фінансовою допомогою. 

У складі безповоротної фінансової допомоги такі умовні проценти збільшують доходи платника податку на прибуток на підставі пп. 135.5.4 ПКУ. 

Умовні проценти відображаються в рядку 03.10.1 додатка ІД до податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Міндоходів від 30.12.2013 р. № 872. 

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій (ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (далі – Закон про бухоблік)). Також у п. 1.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88, зазначається, що записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних документів. 

Господарська операція – це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства (ст. 1 Закону про бухоблік). 

Розрахунок умовних процентів не відповідає вимогам для записів в бухгалтерському обліку, оскільки не спричинює змін в активах чи зобов’язаннях, а лише використовується при розрахунку суми податку на прибуток. 

Доходи в бухгалтерському обліку від розрахунку умовних процентів також не виникають, оскільки доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників) (п. 3 розд. І НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73). 

При розрахунку умовних процентів не відбувається ані надходження активів, ані зменшення зобов’язань. 

Таким чином, розраховані умовні проценти включаються до складу доходів виключно в податковому обліку платника з метою розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток. В бухгалтерському обліку вони не відображаються. 

На завершення зазначимо, що аналогічної думки щодо невідображення в бухгалтерському обліку сум умовних процентів дотримується Мінфін (лист від 14.11.2003 р. № 31-04200-30-25/5432, консультація в журналі «Вісник податкової служби України», травень 2004 р., № 17 (299), с. 64). 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.