Відображення в обліку сплаченого судового збору

 

Пунктом 56.1 ПКУ прямо передбачена можливість оскарження податкових повідомлень-рішень як в адміністративному, так і в судовому порядку. 

Обмежується право на судове оскарження строками позовної давності, встановленими у ст. 102 ПКУ. При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним податкового повідомлення-рішення грошове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили (п. 56.18 ПКУ). 

Порядок судового оскарження податкового повідомлення-рішення в судовому порядку визначається Кодексом адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV (далі – КАСУ). 

Судовий збір – збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень. Судовий збір включається до складу судових витрат (ст. 1 Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р. № 3674-VI (далі – Закон № 3674)). 

Розміри ставок судового збору встановлені у ст. 4 Закону № 3674 залежно від того, до якої судової інстанції подається позов, та від того, належить позов до майнового чи немайнового. Вимоги щодо протиправності рішень про визначення грошових зобов’язань платників податків, про зменшення суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, про стягнення адміністративно-господарських та інших штрафних санкцій вважаються адміністративними позовами майнового характеру (лист ВАСУ від 18.01.2012 р. № 165/11/13-12). 

Тобто сплата судового збору є обов’язковою вимогою під час оскарження податкових повідомлень-рішень в судовому порядку, а сама сума судового збору належить до судових витрат. 

Бухгалтерський облік витрат здійснюється відповідно до П(С)БО 16 «Витрати». 

Витрати на врегулювання спорів у судових органах, в тому числі, щодо оскарження податкових повідомлень-рішень, належать до складу адміністративних витрат (п. 18 П(С)БО 16 «Витрати»). 

Тобто сума сплаченого судового збору обліковується на рахунку 92 «Адміністративні витрати». 

Аналогічним чином у складі адміністративних витрат враховуються суми сплаченого судового збору в податковому обліку платника податку на прибуток (пп. «е» пп. 138.10.2 ПКУ). 

Суми судового збору відображаються у складі витрат незалежно від того, чи будуть задоволені судом позовні вимоги підприємства, оскільки обмежень залежно від результатів судового оскарження ПКУ не передбачено. 

Якщо в майбутніх періодах сума судового збору буде відшкодована та/або повернута (ст. 94 КАСУ, ч. 7 ст. 6, ст. 7 Закону № 3674), то отримана сума коштів буде включена до складу доходів такого періоду. 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.