Донарахування податку на прибуток: яку ставку повинна застосувати ДПІ?

 

Відповідно до п. 10 підрозділу 4 Перехідних положень Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ) загальна ставка податку на прибуток підприємств за вищезгадані періоди була встановлена у розмірах: 

– 21% (з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно); 

– 19% (з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно); 

– 18% (з 1 січня 2014 року). 

Тобто протягом останніх років відбувалось поступове зменшення ставки податку на прибуток. 

Згідно з п. 61.1 ПКУ, податковий контроль – це система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Одним із способів здійснення податкового контролю є проведення перевірок платників податків (пп. 62.1.3 ПКУ). 

Іншими словами, перевірка органом ДПІ правильності обчислення і нарахування податку на прибуток полягає в тому, що податковий інспектор відповідно до наявних первинних документів самостійно розраховує об’єкт оподаткування та суму податку на прибуток за відповідні періоди, що перевіряються, а не щодо поточного періоду. Для цього застосовуються дані щодо витрат, доходів та ставки податку саме податкового періоду, що перевіряється. 

Якщо при перевірці виявляється, що податковий інспектор не визнає витрати (зменшує їх розмір), які підприємство враховувало, або відображає доходи (збільшує їх розмір), які підприємство помилково не відобразило, то виникає збільшення об’єкта оподаткування податком на прибуток в тому податковому періоді, в якому зменшено витрати або збільшено доходи. 

Розмір донарахованого податку на прибуток визначається податковим органом шляхом множення розміру збільшення об’єкта оподаткування на ставку податку, що діяла у відповідному році. Тобто, якщо збільшення об’єкта оподаткування пов’язано з податковою декларацією за 2012 рік, то застосовується ставка 21%, яка діяла у 2012 році, а якщо з декларацією за 2013 рік, то підлягає застосуванню ставка 19%, яка діяла у 2013 році. 

На завершення зазначимо, що вищеописана процедура застосування ставок податку на прибуток ідентична ситуації, якщо платник податку вирішить самостійно виправити помилки згідно з п. 50.1 ПКУ до початку проведення перевірки. В такому разі при поданні уточнюючого розрахунку підприємство застосовує ставку податку за відповідний рік, який уточнюється. 

Різниця між самовиправленням помилок, що вплинули на розрахунок суми податку, та донарахуванням податку податковим органом полягає в розмірі штрафу: при самовиправленні шляхом подання уточнюючого розрахунку як самостійного документа штраф складає 3% (пп. “а” п. 50.1 ПКУ), а в разі донарахування податковим органом штраф складає 25% або 50% (п. 123.1 ПКУ). 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.