Порушення термінів розрахунків в іноземній валюті: пеню нараховує податковий орган або підприємство має нарахувати її самостійно?

 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94 р. № 185/94-ВР (далі – Закон № 185) виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності – з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Національний банк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж зазначені вище. 

На даний час п. 1 постанови НБУ від 14.11.2013 р. № 453 (діє до 17.05.2014 р.) встановлено, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів. 

Згідно із ст. 4 Закону № 185 за порушення резидентами вищенаведених граничних строків розрахунків стягується пеня за кожний день прострочення у розмірі 0,3 % від суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару). 

Як випливає із запитання, виручка в іноземній валюті отримана з порушенням граничних строків її надходження. Однак самостійно нараховувати пеню у зв’язку з цим не потрібно. Існує відповідна процедура нарахування пені, яка полягає в наступному. 

Відповідно до п. 5.1, п. 5.9 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою НБУ від 24.03.99 р. № 136, банк надає податковим органам інформацію про виявлені у звітному місяці факти порушень в разі ненадходження в законодавчо встановлені строки (або строки, визначені у висновках) виручки, товарів. 

Відповідно до пп. 54.3.3 ПКУ контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, передбачених цим Кодексом або іншим законодавчим актом, якщо згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов’язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган. 

В такому разі згідно з п. 58.1 ПКУ податковий орган на суму нарахованої пені надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення за формою «У» (додаток 11 до Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Мінфіну від 28.11.2012 р. № 1236). 

Якщо підприємство погоджується з нарахованою податковим органом пенею, то воно повинно сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення (п. 57.3 ПКУ). 

Таким чином, законодавством передбачена не тільки відповідальність за порушення строків надходження валютної виручки, але й прописана процедура прийняття рішень про застосування цієї відповідальності до підприємства. Самостійно нараховувати пеню підприємству не потрібно. 

Сам факт порушення строків надходження валютної виручки говорить лише про наявність підстав для застосування відповідальності у вигляді пені згідно із ст. 4 Закону № 185. Після прийняття органом податкової служби податкового повідомлення-рішення, з яким погоджується підприємство, пеня вважається фактично нарахованою, що й буде відображено в бухгалтерському обліку. 

Нараховані податковим органом і визнані підприємством суми пені включаються до інших операційних витрат на субрахунку 948 «Визнані штрафи, пені, неустойки» (п. 20 П(С)БО 16 «Витрати»). 

У податковому обліку платника податку на прибуток суми нарахованої пені до витрат не включаються (пп. 139.1.11 ПКУ).

 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.