Строки подання декларації з податку на прибуток при переході на єдиний податок

 

Положеннями п. 152.9 ПКУ для цілей податку на прибуток встановлено такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал або календарний рік для платників податків, визначених у п. 57.1 ПКУ. 

Відповідно до п. 297.1 ПКУ платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств.

З урахуванням цього, в разі переходу з другого кварталу 2014 року на спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку така юридична особа перестає бути платником податку на прибуток. 

Оскільки фактично має місце припинення існування платника податку на прибуток, то за останній звітний період слід подати податкову декларацію. Таким звітним періодом є перший квартал 2014 року.

Тобто в наведеному випадку декларацію з податку на прибуток слід подати за перший квартал 2014 року, а не за наслідками всього року.

Згідно з пп. 49.18.2 ПКУ податкову декларацію з податку на прибуток за перший квартал 2014 року слід подати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. 

В разі виникнення податку на прибуток до сплати, його слід перерахувати протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації (п. 57.1 ПКУ). 

Варто зазначити, що такої ж думки дотримується і податковий орган. Зокрема, в Узагальнюючій податковій консультації з окремих питань щодо сплати щомісячних авансових внесків з податку на прибуток, затвердженій наказом Міндоходів від 22.11.2013 р. № 698, на запитання 6 «Які особливості сплати авансових внесків, якщо платник податку, що їх сплачує, переходить на спрощену систему оподаткування всередині звітного року?» наведено таку відповідь: 

«Такий платник звільняється від сплати авансових внесків починаючи з першого місяця кварталу звітного року, у якому він переходить на спрощену систему оподаткування. 
При цьому такий платник у встановлені для квартального звітного періоду терміни подає податкову декларацію з податку на прибуток за звітний період, що передує кварталу, з якого платник переходить на спрощену систему оподаткування, у якій на суму сплачених у звітному періоді авансових внесків зменшує суму податкових зобов’язань».

Те саме стосується платників податку на прибуток, які не сплачують авансові внески, що підтверджується роз’ясненням з Єдиної бази податкових знань та роз’ясненням із загальнодоступного ресурсу «ЗІР» Міндоходів. 

Олег Коваль,
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.