Відображення плати за землю в обліку

 

Порядок відображення витрат в бухгалтерському обліку врегульовано П(С)БО 16 «Витрати». 

Відповідно до п. 18 П(С)БО 16 до адміністративних витрат відносяться загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством, в тому числі, податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг). 

Також відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291, загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства відображаються на рахунку 92 «Адміністративні витрати». До загальногосподарських витрат належать, зокрема, суми податків, зборів (обов’язкових платежів). 

Отже, оскільки офісне приміщення використовується у власній діяльності, то суми плати за землю в бухгалтерському обліку відображаються у складі адміністративних витрат на рахунку 92. 

Для відображення таких витрат у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) (форма № 2), затвердженому наказом МФУ від 07.02.2013 р. № 73, передбачено рядок 2130 «Адміністративні витрати». 

Порядок відображення витрат в податковому обліку врегульовано положеннями ПКУ. 

Відповідно до пп. «в» пп. 138.10.4 ПКУ інші операційні витрати включають, зокрема, суми нарахованих податків та зборів, встановлених цим Кодексом. 

Згідно з пп. 9.1.10 та пп. 14.1.147 ПКУ плата за землю належить до загальнодержавних податків. З урахуванням цього її сума в податковому обліку платника податку на прибуток включається до складу інших операційних витрат. 

У Податковій декларації з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом МФУ від 28.09.2011 р. № 1213, суми плати за землю відображаються у рядку 06.4.13 додатка ІВ до рядка 06.4 «Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати» декларації. Зазначене підтверджується також роз’ясненням з Єдиної бази податкових знань. 

У новій формі податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженій наказом Міндоходів від 30.12.2013 р. № 872, для таких витрат передбачено рядок 06.4.15 додатка ІВ до рядка 06.4 декларації. 

Таким чином, в бухгалтерському та податковому обліку суми податків, зокрема, плати за землю, відображаються у складі різних видів витрат. В бухгалтерському обліку – це адміністративні витрати, а в податковому – інші операційні витрати. 

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.