Розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у 2014 році

 

Те саме стосується і мінімальної заробітної плати. Її розмір повинен бути встановлений в законі про Державний бюджет України на відповідний рік (ст. 10 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР). 

Станом на 01.01.2014 р. закон про Державний бюджет на поточний рік ще не було прийнято. Його було прийнято дещо пізніше – Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 16.01.2014 р. № 719-VII (далі – Закон про Держбюджет-2014). 

В такому разі підлягають застосуванню положення пп. 4 п. 2 ст. 41 Бюджетного кодексу України, якими встановлюється, що до набрання чинності законом про Державний бюджет України на поточний бюджетний період соціальні стандарти та соціальні гарантії, у тому числі прожитковий мінімум, рівень його забезпечення, мінімальна заробітна плата, надання пільг, компенсацій та гарантій населенню, у поточному бюджетному періоді застосовуються у розмірах та на умовах, що діяли у грудні попереднього бюджетного періоду. 

У грудні 2013 року розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи становив 1218,00 грн.; мінімальна заробітна плата у місячному розмірі – 1218,00 грн., а у погодинному розмірі – 7,30 грн. (ст. 7 та 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 р. № 5515-VI). 

З урахуванням вищенаведеного саме ці показники розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати слід застосовувати у січні 2014 року. 

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2014 рік визначено також у ст. 7 Закону про Держбюджет-2014, а саме: з 1 січня – 1218,00 грн., з 1 липня – 1250,00 грн., з 1 жовтня – 1301,00 грн. 

Мінімальна заробітна плата встановлена ст. 8 Закону про Держбюджет-2014 і становить у місячному розмірі: з 1 січня – 1218,00 грн., з 1 липня – 1250,00 грн., з 1 жовтня – 1301,00 грн., а у погодинному розмірі: з 1 січня – 7,30 грн., з 1 липня – 7,49 грн., з 1 жовтня – 7,80 грн. 

Тобто показники розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати у грудні 2013 року та січні 2014 року однакові. Тому спірних питань щодо розмірів таких показників, які застосовуються у січні 2014 року, не повинно бути. 

Зазначимо, що особлива увага до розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати приділяється також через те, що на їх підставі розраховуються показники, пов’язані з оподаткуванням та сплатою єдиного соціального внеску. 

Такі показники умовно можна розділити на дві частини: одні з них розраховуються на весь календарний рік виходячи з розмірів мінімальної заробітної плати чи прожиткового мінімуму для працездатної особи, що діють на 1 січня 2014 року, а інші будуть змінюватись в разі зміни вищезгаданих показників протягом року. 

Наведемо деякі з показників, які розраховуються на весь календарний рік виходячи з розмірів мінімальної заробітної плати чи прожиткового мінімуму для працездатної особи, що діють на 1 січня 2014 року. 

1. Визначення розміру добових, що виплачуються під час відрядження працівників. 

Згідно з абз. 4 пп. 140.1.7 ПКУ до складу витрат на відрядження відносяться добові витрати, понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження (243,60 грн.), а для відряджень за кордон – не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження (913,50 грн.). Розрахована таким чином сума не обкладається податком на доходи фізичних осіб (пп. 165.1.11, пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ). 

Зауважимо, що для державних службовців та бюджетних організацій встановлюються окремі розміри добових витрат (постанова КМУ від 02.02.2011 р. № 98). 

2. Визначення розміру податкової соціальної пільги. 

Відповідно до п. 169.1 ПКУ (з урахуванням абз. 8 п. 1 розд. XIX цього Кодексу) розмір податкових соціальних пільг встановлюється у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року. 

Тобто загальний розмір ПСП дорівнює 609,00 грн. (1218,00 х 50 %), якщо розмір доходу не перевищує 1710,00 грн. (1218,00 х 1,4 та округлюється до найближчих 10 гривень – пп. 169.4.1 ПКУ). 

Статтею 169 ПКУ передбачено також окремі випадки підвищеного розміру ПСП. 

3. Застосування ставок податку на доходи фізичних осіб. 

Згідно з п. 167.1 ПКУ ставка ПДФО становить 15 %. Якщо база оподаткування ПДФО в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (тобто 12180,00 грн.), до суми перевищення цього розміру застосовується ставка 17 %. 

4. Розміри єдиного податку для 1-ї та 2-ї груп платників – фізичних осіб – підприємців 

Відповідно до п. 293.1 ПКУ ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, або у відсотках до доходу (відсоткові ставки). 

Згідно з п. 293.2 ПКУ фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 

1) для першої групи платників єдиного податку – у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (від 12,18 грн. до 121,80 грн.); 

2) для другої групи платників єдиного податку – у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (від 24,36 грн. до 243,60 грн.). 

Для міста Києва встановлені максимальні з цих ставок – п. 2 рішення Київради «Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Києві» від 23.06.2011 р. № 242/5629. 

5. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (торгові патенти). 

Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється органами місцевого самоврядування з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг (пп. 267.3.1 ПКУ). 

Наприклад, на території міста Києва ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється в межах від 0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року (пп. 267.3.2, пп. 267.3.4 ПКУ). Тобто від 97,44 грн. до 487,20 грн. 

Наведемо також деякі показники, на які впливає збільшення протягом календарного року розмірів мінімальної заробітної плати чи прожиткового мінімуму для працездатної особи з урахуванням прийнятого Закону про Держбюджет-2014. 

1. Визначення розміру максимальної величини доходу, з якого справляється ЄСВ. 

Згідно з пп. 4 п. 1 ст. 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі – Закон № 2464) максимальна величина бази нарахування єдиного внеску дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Тобто такий розмір з січня по червень становить 20706,00 грн., з липня по вересень – 21250,00 грн., з жовтня по грудень 2014 року – 22117,00 грн. 

2. Визначення розміру мінімального страхового внеску. 

Відповідно до пп. 5 п. 1 ст. 1 Закону № 2464 мінімальний страховий внесок визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід). 

Наприклад, для фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку, розмір мінімального страхового внеску становить з січня по червень 422,65 грн. (1218,00 х 34,7 %), з липня по вересень – 433,75 грн. (1250,00 х 34,7 %), з жовтня по грудень 2014 року – 451,45 грн. (1301,00 х 34,7 %). 

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.