Контрольовані операції при збитковому контрагенті

 

Насамперед зазначимо, що зміни, внесені Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» від 04.07.2013 р. № 408-VII, набрали чинності з 01.09.2013 р. 

Визначення пов’язаних осіб здійснюється відповідно до пп. 14.1.159 ПКУ. 

Як вбачається із запитання, контрагенти з’ясували, що вони є пов’язаними особами. 

Трансфертним ціноутворенням є система визначення звичайної ціни товарів та/або результатів робіт (послуг) в операціях, визнаних відповідно до ст. 39 ПКУ контрольованими (пп. 14.1.251 1 ПКУ). 

Трансфертне ціноутворення щодо контрольованих операцій застосовується з метою перевірки правильності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість (пп. 39.1.2 ПКУ). 

Випадки, коли операції стають контрольованими, визначені у пп. 39.2.1 ПКУ. Щодо резидентів України контрольованими операціями є господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами – резидентами, які (пп. 39.2.1.1 ПКУ): 

• задекларували від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік; 

• застосовують спеціальні режими оподаткування станом на початок податкового (звітного) року; 

• сплачують податок на прибуток підприємств та/або податок на додану вартість за іншою ставкою, ніж базова (основна), що встановлена відповідно до ПКУ, станом на початок податкового (звітного) року; 

• не були платниками податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість станом на початок податкового (звітного) року. 

Крім того, вищенаведені операції визнаються контрольованими за умови, що загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний календарний рік (пп. 39.2.1.4 ПКУ). 

Як зазначено у запитанні, обсяг операцій за договорами постачання товарів між контрагентами перевищує 50 млн. грн., а одна із сторін задекларувала за минулий рік від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток. 

З урахуванням цього, у сторони, яка має збиткового контрагента (відповідно до декларації з податку на прибуток за попередній рік), поточні операції з таким контрагентом вважатимуться контрольованими. 

Що ж стосується безпосередньо підприємства, яке задекларувало від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік, але при цьому його контрагент декларував оподатковуваний прибуток, то для нього такі операції контрольованими не стають. 

Пояснюється це тим, що критерій щодо декларування від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік стосується виключно контрагента, з яким у платника податку на прибуток проводяться господарські операції (пов’язаної особи – резидента), а не самого платника податку на прибуток. 

Отже, у наведеній ситуації одні й ті ж операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) для одного контрагента стають контрольованими, а для другого – ні.

На завершення додамо, що аналогічної думки дотримуються і податківці, про що свідчить відповідь на запитання 21 Узагальнюючої податкової консультації з окремих питань застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення, затвердженої наказом Міндоходів від 22.11.2013 р. № 699.

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.