Застосування після 01.01.2011 органом пенсійного фонду штрафних санкцій за порушення правил справляння внесків до фонду, що діяли до цієї дати

Відповідно до пп. 12 п. 11 розділу VIII "Прикінцеві та Перехідні положення" Закону N 2464 було внесено зміни до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. N 1058-IV (далі – Закон N 1058). Зокрема, виключено частини першу – дев'яту ст. 106 "Відповідальність страхувальників, банків, організацій, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та їх посадових осіб" Закону N 1058. Стисло нагадаємо підстави та розміри штрафів, які згідно з частиною 9 ст. 106 Закону N 1058 застосовували органи Пенсійного фонду, і які були виключені з 01.01.2011 р.:

1) у разі ухилення страхувальників, на яких не поширювалась дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік в територіальних органах Пенсійного фонду накладається штраф у розмірі 10% суми страхових внесків, які підлягають сплаті за період ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік, але не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі – нмдг); 

2) за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків накладається штраф у розмірі 10% своєчасно не сплачених сум. Одночасно на суми своєчасно не сплачених (не перерахованих) страхових внесків і фінансових санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1% зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу; 

3) за приховування (заниження) страхувальником суми заробітної плати (виплат, доходу), на які нараховуються страхові внески, накладається штраф у розмірі всієї суми прихованої (заниженої) заробітної плати (виплат, доходу), а в разі повторного протягом року такого порушення – штраф у триразовому розмірі суми прихованої (заниженої) заробітної плати (виплат, доходу); 

4) за донарахування територіальним органом Пенсійного фонду або страхувальником сум своєчасно не обчислених та не сплачених страхових внесків накладається штраф у розмірі 5% зазначених сум за кожний повний або неповний місяць, за який донараховано ці суми; 

5) за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку та іншої звітності, передбаченої законодавством, до територіальних органів Пенсійного фонду накладається штраф у розмірі 10% суми страхових внесків, які були сплачені або підлягали сплаті за відповідний звітний період, за кожний повний або неповний місяць затримки подання відомостей, звітності, але не менше 10 нмдг, а в разі повторного протягом року такого порушення – у розмірі 20% зазначених сум та не менше 20 нмдг; 

6) за неведення в установленому порядку обліку сум заробітної плати (виплат, доходу), на які нараховуються страхові внески, відсутність первинних документів про обчислення та сплату страхових внесків накладається штраф у розмірі 20 нмдг, а в разі повторного протягом року такого порушення – у розмірі 40 нмдг; 

7) за несплату, неповну або несвоєчасну сплату авансових платежів із страхових внесків – штраф у розмірі 50% сум несплачених або своєчасно не сплачених авансових платежів.

Як можна побачити, частиною 9 ст. 106 Закону N 1058 передбачались значні штрафні санкції за порушення, пов’язані з внесками та звітністю до пенсійного фонду, а також обліком страхувальників. Вищенаведена частина 9 ст. 106 Закону N 1058 була виключена з 01.01.2011 року згідно з Законом N 2164.

При цьому згідно з абз. 5-6 п. 7 розділу VIII "Прикінцеві та Перехідні положення" Закону N 2464 встановлюється таке:

"Стягнення заборгованості із сплати страхових внесків за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, здійснюється фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до законодавства, що діяло на момент виникнення такої заборгованості або застосування штрафних санкцій. …

На період до повного стягнення заборгованості із сплати страхових внесків за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі нарахованих внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, та відповідних штрафних санкцій за фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій, якими вони були наділені до набрання чинності цим Законом". 

Нагадаємо, що пенсійне страхування є одним з видів загальнообов'язкового державного соціального страхування (ст. 4 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998 р. N 16/98-ВР).

З урахуванням цього виникло питання, чи можуть органи пенсійного фонду після 01.01.2011 року застосовувати штрафні санкції відповідно до виключеної частини 9 ст. 106 Закону N 1058 за порушення, вчинені до цієї дати?

З одного боку, органи пенсійного фонду акцентують увагу на словах "… за фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій, якими вони були наділені до набрання чинності цим Законом". Як наслідок такого прочитання наведених норм органи пенсійного фонду нараховували штрафи.

З іншого боку, зазначені норми потрібно розуміти як такі, що стосуються наявної заборгованості станом на 01.01.2011 року, а саме:

"На період до повного стягнення заборгованості із сплати страхових внесків за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі нарахованих внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, та відповідних штрафних санкцій за фондами …". 

В цьому разі можливість накладення штрафів ставиться в залежність від наявності заборгованості страхувальника станом на 01.01.2011 року щодо страхових внесків та/або штрафних санкцій, що вже були нараховані, але не сплачені до 01.01.2011 року. Якщо заборгованості станом на 01.01.2011 року не було, то і можливості застосування штрафів після цієї дати за виключеною ч. 9 ст. 106 Закону N 1058 у органів пенсійного фонду не має. 

Неоднозначність цього питання підтвердилась протилежними за змістом рішеннями судових органів. Внаслідок чого, розставити крапки над "і" можна лише сьогодні з урахуванням постанови Верховного суду України (далі – ВСУ) від 20.11.2012 р. N 21-367а12, який правильною визначив позицію, наведену в ухвалі Вищого адміністративного суду України від 09.11.2011 р. N К/9991/28551/11. Так, ВСУ зазначає:

"Згідно зі статтею 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Аналіз наведених норм законодавства дає підстави вважати, що управління ПФУ протиправно винесло рішення від 15 серпня 2011 року про застосування до позивача фінансових санкцій за несвоєчасне подання звітності до органів ПФУ за 2008-2009 та 2010 роки на підставі пункту 5 частини дев’ятої статті 106 Закону N 1058-IV, оскільки зазначена норма Закону втратила чинність з 1 січня 2011 року згідно із Законом N 2464-VI і не діяла на дату прийняття відповідачем оскаржуваних рішень". 

Таким чином, ВСУ визнав неправомірним після 01.01.2011 року застосування штрафів органами пенсійного фонду згідно з частиною 9 ст. 106 Закону N 1058 за порушення, вчинені до цієї дати. 

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.