Заповнення реєстру виданих та отриманих податкових накладних в разі подання скарги на постачальника

 

Відповідно до п. 201.15 ПКУ платник ПДВ веде реєстр виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді, у якому зазначаються порядковий номер податкової накладної, дата її виписки (отримання), загальна сума постачання та сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника податку – продавця, який видав податкову накладну. 

Форма і порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних затверджені наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1002 (далі – Порядок № 1002). 

Згідно з п. 1 Порядку № 1002 реєстр є формою для запису (реєстрації) виданих та отриманих податкових накладних. Крім того, реєстр є основою для відображення зведених результатів обліку в податкових деклараціях з податку на додану вартість (п. 7 Порядку № 1002). 

У розділі II «отримані податкові накладні» реєстру виданих та отриманих податкових накладних відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, ВМД, а також інші документи, на підставі яких здійснюється облік операцій з придбання товарів/послуг. До таких інших документів належать, в тому числі, товарні чеки або інші розрахункові документи, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або первинні документи, складені відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, копії яких додаються до заяви зі скаргою на постачальника цих товарів/послуг, що додається покупцем товарів/послуг до податкової декларації за звітний (податковий) період, у разі відмови з боку продавця цих товарів/послуг надати податкову накладну або при порушенні ним порядку її заповнення та порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (п. 10 Порядку № 1002). 

Такими документами можуть бути, зокрема, видаткова накладна на отримання товару – у разі якщо першою подією є отримання товару; акт про надання послуг (виконання робіт) – якщо першою подією є отримання послуг (робіт); банківська виписка та/або платіжне доручення з відміткою банку на перерахування передоплати – якщо першою подією є перерахування коштів. 

У разі отримання податкової накладної, заповненої з порушенням встановленого порядку, та формування податкового кредиту відповідно до абз. 11 п. 201.10 ПКУ з поданням скарги на постачальника, реєстр виданих та отриманих податкових накладних заповнюється з такими особливостями: 

– у графі 1 проставляється номер запису (п. 11.1 Порядку № 1002); 

– у графі 2 вказується дата отримання документа, що підтверджує виникнення права на податковий кредит з ПДВ (п. 11.2 Порядку № 1002); 

– у графі 3 відображається дата виписки (складання) документа, що підтверджує виникнення права на податковий кредит з ПДВ; 

– у графі 4 зазначається порядковий номер документа, що підтверджує виникнення права на податковий кредит з ПДВ; 

– у графі 5 зазначається вид документа згідно з позначенням «ЗП», яке означає заяву платника ПДВ зі скаргою на постачальника та копії відповідного документа, що підтверджує виникнення права на податковий кредит з ПДВ (п. 11.4 Порядку № 1002). Варто звернути увагу на те, що незважаючи на наявність податкової накладної, хоч і заповненої з порушенням, у графі 5 слід зазначити саме «ЗП», а не «ПН», оскільки вид документа підкреслює, який саме документ підтверджує правомірність відображення податкового кредиту з ПДВ, яким в наведеному випадку є саме заява платника ПДВ зі скаргою на постачальника разом із первинним документом бухгалтерського обліку, що підтверджує виникнення права на податковий кредит з ПДВ; 

– графи з 6 по 16 заповнюються в загальному порядку. 

Наведемо умовний приклад. 

Припустимо, підприємство «А» отримало від ТОВ «Б» товари за видатковою накладною від 12.09.2012 р. № 65 на загальну суму 120 тис. грн., в тому числі ПДВ – 20 тис. грн. Товари ще не оплачені. Була отримана також податкова накладна від 12.09.2012 р. № 78, але вона не зареєстрована протягом 15 днів в Єдиному реєстрі податкових накладних. Підприємство «А» включило суму ПДВ до податкового кредиту з поданням скарги на постачальника (додаток Д8 до декларації з ПДВ за вересень 2012 року). 

Оскільки у п. 201.10 ПКУ при порушеннях заповнення або реєстрації податкової накладної встановлюється необхідність подання первинного документа, що свідчить про отримання товару, то згідно з п. 11.1 – 11.3 Порядку № 1002 до реєстру вносимо дату і номер видаткової накладної. Відповідний рядок реєстру підприємства «А» виглядатиме наступним чином. 

Розділ II. Отримані податкові накладні 

 

№ з/п 

Податкова накладна, розрахунок коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної, ВМД, касовий чек, транспортний квиток, готельний рахунок, рахунок за послуги зв'язку, рахунок за послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, заява та копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу тощо 

Загальна сума, включаючи ПДВ 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження), імпорт товарів/послуг, включаючи одержання від нерезидента: 

дата отримання 

дата виписки 

порядковий номер 

вид документа 

постачальник 

з метою їх використання у межах господарської діяльності для здійснення операцій, які: 

які не призначаються для їх використання у господарській діяльності 

для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України 

найменування
(П. І. Б. – для фізичної особи – підприємця) 

індивідуальний податковий номер 

підлягають оподаткуванню за ставкою 20 %, 0 % 

звільнені від оподаткування, не є об'єктами оподаткування 

вартість без ПДВ 

сума ПДВ 

вартість без ПДВ 

сума ПДВ 

вартість без ПДВ 

сума ПДВ 

вартість без ПДВ 

сума ПДВ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

…  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

12.09.2012 

12.09.2012 

65 

ЗП 

ТОВ «Б» 

123456789012 

120000,00 

100000,00 

20000,00 

  

  

  

  

  

  

…  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.