Залік заборгованості щодо сум авансу на відрядження та зарплати

Враховуючи, що питання оплати праці працівників та оплати витрат під час відрядження належать до сфери трудових відносин, то можливість проведення такого заліку повинна вирішуватись з урахуванням законодавства про працю. 

Відповідно до ст. 110 КЗпП та ст. 30 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР (далі – Закон № 108/95) при кожній виплаті заробітної плати власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника про певні дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці, які включать розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати. 

Як передбачено ст. 127 КЗпП, відрахування із заробітної плати можуть провадитись тільки у випадках, передбачених законодавством України. Відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості підприємству, установі і організації, де вони працюють, можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу, в тому числі, для погашення невитраченого і своєчасно не повернутого авансу, виданого на службове відрядження. Наказ (розпорядження) про відрахування видається не пізніше одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для повернення невикористаного авансу на відрядження. 

Зауважимо, що згідно з п. 24 постанови Пленуму ВСУ «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12.99 р. № 13 вимоги про повернення працівником невитраченого і своєчасно не повернутого авансу, виданого на службове відрядження, розглядаються судами в тому разі, коли роботодавець не має можливості провести відрахування із заробітної плати у зв'язку з тим, що працівник оспорює підстави і розмір останнього, або минув місячний строк для видання відповідного наказу (розпорядження), або з інших причин. 

З вищезазначеного можна зробити висновок про доцільність оформлення письмової заяви працівника на проведення утримання, що підтвердить як його згоду, так і відсутність спору між працівником та підприємством щодо такої суми. 

При здійсненні відрахувань та утримань із заробітної плати слід враховувати також обмеження щодо розміру таких відрахувань/утримань, встановлених ст. 128 КЗпП та ст. 26 Закону № 108/95. А саме: при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20 %, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, – 50 % заробітної плати, яка належить до виплати працівникові. 

Отже, законодавство про працю надає можливість проведення такого заліку за умови дотримання вищенаведеного порядку. 

Відповідно до п. 2.11 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637, звітування за одержані під звіт готівкові кошти здійснюється відповідно до законодавства України. 

Строки подання звіту встановлені у пп. 170.9.2 та пп. 170.9.3 ПКУ. При цьому суми невитрачених коштів повертаються платником податку в касу або зараховуються на банківський рахунок підприємства до чи під час подання зазначеного звіту. 

У випадку неповернення невикористаної суми авансу в касу або на рахунок підприємства в банку у встановлені строки, така сума підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (пп. 170.9.1 ПКУ). 

Крім того, є ризик можливого застосування до підприємства штрафів за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів – у розмірі 25 % виданих під звіт сум (абз. 5 ст. 1 Указу Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95). 

Тобто слід визнати, що ПКУ встановлює обов’язкове повернення невикористаної суми авансу на відрядження саме шляхом її внесення в касу підприємства або зарахування на банківський рахунок підприємства. Залік такої суми із сумами зустрічних грошових зобов’язань підприємства, в тому числі, з виплати заробітної плати, нормами ПКУ прямо не передбачено. 

Таким чином, на нашу думку, не варто проводити залік між підприємством та працівником – фізичною особою щодо зобов’язань із виплати заробітної плати та сумою коштів, отриманих працівником авансом, але не використаних у відрядженні. Слід провести окремо повернення працівником невикористаної суми авансу на відрядження та виплату заробітної плати. 

Якщо ж операцію такого заліку було проведено, то головним аргументом підприємства буде той факт, що ПКУ регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів (п. 1.1 ПКУ), і не може впливати на сферу законодавства про працю щодо обов’язкового повернення невикористаних коштів шляхом їх внесення до каси підприємства чи на рахунок у банку. КЗпП, що регулює трудові відносини, дозволяє здійснювати також утримання/відрахування із заробітної плати в рахунок погашення сум невикористаного авансу, виданого на службове відрядження. Проведення такої операції у встановлені для звітування про відрядження строки не може вважатись порушенням, а тому жодні санкції застосовуватись не повинні і не повинно виникати об’єкта оподаткування податком на доходи фізичних осіб. 

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.