Заповнення графи 2 податкової накладної

Насамперед наведемо саму відповідь у згаданому роз’ясненні з «Єдиної бази податкових знань»: 

«Згідно із п. 3 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 № 1379 … (далі – Порядок № 1379), податкова накладна виписується у день виникнення податкових зобов'язань продавця. Дата виписки податкової накладної заповнюється цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). При цьому крапки, коми та інші розділові знаки в даті виписки податкової накладної не проставляються. 

Відповідно до п. 12.1 Порядку № 1379 у графу 2 податкової накладної вноситься дата виникнення податкового зобов'язання у продавця, тобто здійснення будь-якої з подій, що сталася раніше, відповідно до вимог п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI… 

Оскільки Порядок № 1379 має чіткі вимоги щодо заповнення дати виписки податкової накладної, то інші дати, які вказуються в податковій накладній, додатку 1 до податкової накладної, розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, слід заповнювати в аналогічному порядку без розділових знаків». 

Проаналізувавши дану відповідь податкового органу, зазначимо наступне. 

Податковим органом підтверджено, що вимога щодо формату написання дати при заповненні податкової накладної встановлена лише щодо дати її виписки (п. 3 Порядку № 1379). 

Водночас висновок про те, що дату у графі 2 податкової накладної слід заповнювати виключно без розділових знаків, не має нормативного підґрунтя. У п. 12.1 Порядку № 1379 встановлюється, що у графі 2 податкової накладної зазначається дата виникнення податкового зобов'язання у продавця. Конкретного способу відображення такої дати не встановлено. 

З урахуванням цього підприємство має право зазначити дату будь-яким способом, в тому числі, з розділовими знаками (крапками). 

Щодо можливих ризиків для відображення податкового кредиту з ПДВ зазначимо наступне. 

У п. 198.6 ПКУ встановлюється, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог ст. 201 ПКУ) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ПКУ. 

Згідно з п. 201.10 ПКУ податкова накладна є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту з ПДВ. При цьому форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом державної податкової служби (п. 201.2 ПКУ), і така форма податкової накладної повинна мати обов'язкові реквізити, перелічені у п. 201.1 ПКУ. А саме: 

а) порядковий номер податкової накладної; 

б) дата виписування податкової накладної; 

в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник ПДВ, – продавця товарів/послуг; 

г) податковий номер платника податку (продавця та покупця); 

ґ) місцезнаходження юридичної особи – продавця або податкова адреса фізичної особи – продавця, зареєстрованої як платник податку; 

д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник ПДВ, – покупця (отримувача) товарів/послуг; 

е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг; 

є) ціна постачання без урахування податку; 

ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні; 

з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку; 

и) вид цивільно-правового договору; 

і) код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України). 

Як можна побачити, в даному випадку не лише відсутні будь-які порушення ПКУ чи Порядку № 1379, але й сама дата виникнення податкового зобов'язання у продавця не встановлена ПКУ як обов’язковий реквізит податкової накладної. 

Отже, як зазначалось вище, п. 198.6 ПКУ встановлюється заборона на віднесення до податкового кредиту суми ПДВ, якщо податкова накладна оформлена з порушенням вимог ст. 201 ПКУ. Оскільки дата виникнення податкового зобов'язання у продавця не включена ст. 201 ПКУ до переліку обов’язкових реквізитів податкової накладної, то її спосіб (формат) відображення (з розділовими знаками (крапками) або без розділових знаків) не впливає на право податкового кредиту з ПДВ у покупця. 

Додатково звернемо увагу на Узагальнюючу податкову консультацію щодо окремих питань відображення у податковому обліку з податку на додану вартість звітного періоду податкових накладних, виписаних у попередніх періодах, та формування на їх підставі податкового кредиту, затверджену наказом ДПСУ від 16.02.2012 р. № 127, в якій наводиться, зокрема, таке питання і відповідь: 

«Питання 7. Що вважається порушенням при заповненні податкової накладної, в яких випадках платник втрачає право на податковий кредит і чи буде вважатися недійсною податкова накладна, зокрема, у випадку, якщо показники в якій вирівняні не по правому полю? 

Відповідь. Порушенням порядку заповнення податкової накладної вважатиметься перш за все відсутність у податковій накладній хоча б одного показника, який є обов'язковим реквізитом податкової накладної (перераховані у підпунктах «а» – «і» пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу), а також невідповідність показників, зазначених у податковій накладній, умовам поставки (ціна, вартість, номенклатура, кількість товару тощо). Недотримання, зокрема передбаченого пунктом 2 Порядку № 1379 (останній абзац) правила щодо вирівнювання реквізитів заголовної частини податкової накладної по правій межі поля, не є підставою для виключення податкової накладної зі складу податкового кредиту». 

Таким чином, формат заповнення дати виникнення податкових зобов’язань продавця у графі 2 податкової накладної (з розділовими знаками чи без них) не впливає на право покупця на відображення ПДВ у складі податкового кредиту. 

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.