Оподаткування виплати штрафів за прострочення платежу на користь приватного підприємця

Порядок оподаткування доходів приватних підприємців на загальній системі оподаткування встановлено ст. 177 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – ПКУ). 

При цьому, згідно з п. 177.8 ПКУ під час нарахування (виплати) фізичній особі – підприємцю доходу від операцій, здійснюваних у межах обраних ним видів діяльності, суб'єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою – підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб'єкта підприємницької діяльності. 

Варто відзначити, що отримання штрафів не можна вважати окремим видом економічної діяльності (такого виду просто не має). Вважаємо також, що в даному випадку не може бути застосований п. 177.6 ПКУ "у разі якщо фізична особа – підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими цим Кодексом для платників податку – фізичних осіб". Пов’язано це з тим, що відповідальність за господарським договором є невід’ємною частиною господарської (підприємницької) діяльності.

На нашу думку, оскільки доходи від продажу товарів пов’язані із видом діяльності – оптова торгівля, то і штрафи, нараховані в межах такого договору, є доходами, що пов’язані з тим же видом господарської (підприємницької) діяльності. 

Тобто, для неутримання податку на доходи фізичних осіб підприємству слід мати копію документу, що підтверджує державну реєстрацію приватного підприємця, та в якому наведено здійснюваний вид діяльності (оптова торгівля). 

Виплати за договором на постачання товарів є доходом приватного підприємця, до якого включається як сама сума компенсації вартості товару, так і сума штрафу за прострочення оплати вартості товару. 

Суми виплат доходів на користь фізичних осіб відображаються у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ), затвердженому наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. N 1020. 

Дохід у вигляді штрафної санкції, який сплачується на користь приватного підприємця, повинен відображатися з ознакою доходу 157 "Дохід, виплачений самозайнятій особі", а не 120.

Нарахування доходу на користь приватного підприємця в розмірі вартості отриманого товару було відображено у формі N 1ДФ в періоді отримання товару. Тому в першому кварталі 2012 року нарахованим дохід буде лише в сумі штрафної санкції за порушення строків проведення розрахунків. У графі виплаченого доходу буде відображена загальна сума, яка дорівнює сумі погашеної заборгованості та сплаченого штрафу. 

 

№ з/п

Податковий номер або серія та номер паспорта*

Сума нарахованого доходу (грн., коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1234567890

700,00

7700,00

157


Щодо відображення штрафів в податковому обліку підприємства – платника податку на прибуток зазначимо, що згідно з пп. 139.1.11 ПКУ суми штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору, які підлягають сплаті платником податку, не включаються до складу його витрат.

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.