Порядок та строки подання форми № 1ДФ

Відразу зазначимо, що прийняття постанови КМУ від 21.12.2011 р. № 1386, якою затверджено Порядок подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів (далі – Порядок № 1386), не пов’язано із численними змінами в податковому законодавстві, що набрали чинності з 2012 року. Фактично вона повинна була з’явитися ще на початку 2011 року. 

Суб'єктами інформаційних відносин, на яких поширюється дія Порядку № 1386, є, зокрема, юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які є податковими агентами. Відповідно до пп. 70.16.1 ПКУ податкові агенти безоплатно подають органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням інформацію про дату прийняття на роботу або звільнення з роботи фізичних осіб протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, а також інформацію, передбачену ст. 51 ПКУ (інформація щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, а також сум нарахованого та утриманого з них податку). 

Вищезгадану інформацію необхідно подавати із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), як це передбачено п. 70.16 ПКУ. 

Підпунктом 70.16.1 ПКУ встановлено строк подання інформації – 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. Такі самі строки встановлені пп. 9 п. 6, абз. 5 п. 7 Порядку № 1386. Тобто фактично вищезазначену інформацію всі підприємства вже подають до податкових органів за формою № 1ДФ, поданням якої податкові агенти виконують вимоги ПКУ щодо безкоштовного надання інформації. 

З іншого боку, форма № 1ДФ є податковою декларацією (п. 46.1 ПКУ), яка згідно з пп. «б» п. 176.2 ПКУ подається до органу державної податкової служби у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу. Відповідно до пп. 49.18.2 ПКУ така податкова декларація подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. 

Пункт 2.1 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1020, встановлює, що форма № 1ДФ подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. 

Таким чином, всіма законодавчими і нормативними документами визначено єдиний строк подання інформації, яку містить форма № 1ДФ, – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. Прийняття Порядку № 1386 не змінює строки чи порядок подання цієї форми звітності.

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.