ПДФО при орендні приватним підприємцем нерухомого майна у фізичної особи, яка не є підприємцем

Відповідно до пп. 164.2.5 ПКУ дохід від надання майна в оренду включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи – орендодавця. 

Доходи фізичної особи від надання майна в оренду оподатковуються за загальною ставкою, встановленою п. 167.1 ПКУ (15 % – 17 %). Тобто якщо розмір плати не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2011 році – 9410,00 грн., у 2012 році – 10730,00 грн.), то ставка податку становить 15 %. Сума орендної плати, що перевищує зазначену граничну суму в розрахунку на місяць, оподатковується за ставкою 17 %. 

Згідно з пп. 14.1.180 та п. 18.1 ПКУ податковим агентом визнається особа, на яку цим Кодексом покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податку до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків. 

Податковим агентом платника податку – орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об'єктів нерухомості є орендар (пп. 170.1.2 ПКУ). Тобто ПКУ чітко встановлює, що приватний підприємець, який орендує приміщення у фізичної особи є податковим агентом щодо доходів, які нараховуються і виплачуються орендодавцеві. 

Доходи від надання в оренду об'єктів нерухомості оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок (пп. 170.1.4 ПКУ). 

У пп. «а» пп. 168.4.5 ПКУ встановлено, що приватний підприємець, відповідальний за нарахування та утримання податку на доходи фізичних осіб (податковий агент), сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету за місцем реєстрації в органі державної податкової служби. 

Відповідно до п. 51.1 та п. 176.2 ПКУ особи, які мають статус податкових агентів, зокрема, зобов'язані: 

• своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок; 

• подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. 

Форма податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (далі – форма № 1ДФ) і Порядок її заповнення та подання податковими агентами (далі – Порядок № 1020) затверджені наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1020. 

Форма № 1ДФ подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Якщо останній день строку подання форми № 1ДФ припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (пп. 49.18.2 ПКУ, п. 2.1 Порядку № 1020). 

Згідно з п. 2.3 Порядку № 1020 форма № 1ДФ подається до органу державної податкової служби за податковою адресою (адресою реєстрації) приватного підприємця. Доходи від надання в оренду майна у формі № 1ДФ відображаються з ознакою доходу «106». 

Таким чином, приватний підприємець незалежно від обраної системи оподаткування (загальна чи спрощена) при виплаті доходів фізичним особам – орендодавцям зобов'язаний утримувати та перераховувати податок на доходи фізичних осіб до бюджету, а також подавати форму № 1ДФ до органу податкової служби за місцем своєї реєстрації (податкової адреси).

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.