Перевірка по скарзі на податкову накладну

Відповідно до п. 201.10 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) порушення порядку заповнення податкової накладної платником податку – продавцем товарів/послуг не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до складу податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період.

У разі порушення продавцем товарів/послуг порядку заповнення податкової накладної покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. Така заява подається за формою додатку 8 до податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом ДПАУ від 25.01.2011 р. N 41.

Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцією.

Зазначену норму не слід розуміти, як таку, що обов’язково матиме наслідком проведення документальної позапланової виїзної перевірки, оскільки її слід застосовувати разом із відповідними нормами ПКУ, які регулюють проведення таких перевірок.

Згідно з пп. 78.1.9 ПКУ документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності, зокрема, факту подання скарги на платника податку про ненадання ним податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня його отримання. 

Як передбачено п. 73.3 ПКУ, якщо щодо платника податків подано скаргу про ненадання ним податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної, то органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків із письмовим запитом про подання інформації, необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження. 

За загальним правилом платники податків зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено іншими нормами ПКУ). Як можна побачити з пп. 78.1.9 ПКУ, у ньому встановлено спеціальний строк подання такої інформації – протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту. Саме на 10 робочих днів орієнтується і податковий орган, про що свідчить лист ДПАУ від 27.04.2011 р. N 7971/6/23-4015/346. 

Вищезазначені норми наведено також у Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженому постановою КМУ від 27.12.2010 р. N 1245. 

Нагадаємо також, що згідно з п. 20.1.6 ПКУ органи державної податкової служби мають право для здійснення функцій, визначених податковим законодавством, отримувати безоплатно від платників податків інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків.

З врахуванням вищезазначеного, лише у разі ненадання протягом 10 робочих днів платником ПДВ – постачальником письмових пояснень та документального підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби у такого податкового органу виникає право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки постачальника для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з ПДВ за операцією, на яку подав скаргу покупець. 

 

Олег Коваль,

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Опубліковано:

Довідково-правова система «ДІНАЙ»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.