Продаж електронних страхових полісів посередниками: оподаткування винагороди ПДВ

 

Дійсно, можливість продажу електронних страхових полісів значно розширює можливості для їх розповсюдження. Однак оподаткування винагороди онлайн-продавців у частині ПДВ не відрізнятиметься від оподаткування їх офлайн-колег.

У цьому випадку застосовуватиметься спеціальна норма – пп. 196.1.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ).

Вказаний підпункт визначає, що операції з надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов’язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів, не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість.

Відповідно до Закону України “Про страхування” від 07.03.96 р. № 85/96-ВР страхова діяльність в Україні може провадитися за участю страхових посередників. Страховими посередниками можуть бути страхові або перестрахові брокери, страхові агенти.

Посередницька діяльність страхових і перестрахових брокерів у страхуванні та перестрахуванні здійснюється як виключний вид діяльності. Право на провадження посередницької діяльності у страхуванні (перестрахуванні) мають страхові та/або перестрахові брокери, які внесені до відповідного Реєстру та виконують вимоги, встановлені Положенням про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.05.2004 р. № 736.

Водночас до страхових агентів Закон України “Про страхування” не висуває особливих вимог. Відповідно до ст. 15 Закону страхові агенти – фізичні особи або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності, а саме: укладають договори страхування, одержують страхові платежі, виконують роботи, пов’язані із здійсненням страхових виплат та страхових відшкодувань. Страхові агенти є представниками страховика і діють в його інтересах за винагороду на підставі договору доручення із страховиком.

Тобто статус страхового агента посередник отримує, уклавши відповідну угоду зі страховиком.

Важливий момент, який слід ураховувати платникам ПДВ під час здійснення операцій, що розглядаються, – це пропорційне віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту.

Адже згідно з п. 199.1 ПКУ в разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів у неоподатковуваних операціях.

Олександр Киришун  
Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано:
Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»

*******

Усі права на цей матеріал належать Консалтинговій компанії «ЕКСПЕРТ». Будь-яке копіювання, передрук, поширення цілком або частково допускається винятково з письмового дозволу правовласника.