Періодичність складання зведених податкових накладних

 

Чи може постачальник протягом місяця складати на обсяги поставлених товарів покупцю дві зведені податкові накладні (15-го числа і в останній день місяця)? Чи відповідає така періодичність нормам законодавства?

 

Зазначене питання регулюється положеннями п. 201.4 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. 2755-VI (далі – ПКУ), відповідно до якого, платники ПДВ в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:

  • покупцям – платникам податку – можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника ПДВ, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця;
  • покупцям – особам, не зареєстрованим платниками ПДВ, – можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця.

У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Для цілей цього пункту ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

Аналогічні норми встановлені у п. 19 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом МФУ від 31.12.2015 р. № 1307 (далі – Порядок № 1307), в якому також уточнюється, що зведені податкові накладні (крім зведених податкових накладних, складених у разі здійснення операцій, визначених пунктом 44 підрозділу 2 розділу XX ПКУ) не складаються на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Формулювання у вищенаведених нормах «з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця» дозволяє дійти висновку, що платники ПДВ можуть між собою погодити періодичність складання зведених податкових накладних, зокрема, як зазначено у запитанні, двічі на місяць (15-го числа і в останній день місяця).

Такий висновок підтверджується також в індивідуальній податковій консультації від 08.05.2020 р. № 1924/6/99-00-07-03-02-06/ІПК, в якій зроблено такий висновок:

«Також слід зазначити, що періодичність складання зведених податкових накладних протягом звітного (податкового) періоду на одного контрагента-покупця може бути передбачена у цивільно-правовому договорі з таким покупцем.

При цьому ПКУ не заборонено складання протягом звітного (податкового) періоду (не пізніше останнього дня такого періоду) не однієї, а двох та більше зведених податкових накладних виходячи із умов, передбачених у цивільно-правовому договорі».

Олег Коваль 

Консалтингова компанія “ЕКСПЕРТ”  

Опубліковано: Інформаційно-правова пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН»