Наша практика

Для здійснення робіт по кожному проекту ми оперативно формуємо команду консультантів, які володіють необхідними навичками в галузі оподаткування і права, а також володіють відповідними галузевими знаннями. Завдяки цьому ми добре розуміємо своїх Клієнтів і можемо не просто допомагати їм вирішувати окремі задачі, а давати комплексні рекомендації, виходячи з розуміння ситуації в цілому.

На сьогоднішній день Клієнтами Консалтингової компанії «ЕКСПЕРТ» є підприємства таких видів діяльності як:
- Нафтогазова промисловість
- Транспорт і логістика
- Хімічна промисловість
- Харчова промисловість
- Зв'язок і IT
- Будівництво і нерухомість
- Торгівля
- Медіа
- Інвестиційні компанії
- Фармацевтика

Наведемо кілька прикладів нашої практики за напрямками пропонованих послуг (найменування компаній не розголошуються).

Податкове консультування
Нами здійснюється повна консультаційна підтримка бізнесу на абонентській основі однієї з провідних нафтових російських компаній, який включає: ввезення і переробку нафти; оптову реалізацію за різними схемами як на території України, так і на експорт; роздрібну торгівлю через АЗС.
Фактично в режимі он-лайн фахівці підприємств трьох зазначених, а також супутніх напрямків одержують консультації з питань оподаткування і фінансового обліку.

Оптимізація оподаткування
Компанією розроблено і реалізовано ряд проектів по плануванню оподаткування інвестицій Клієнтів. Серед них – інвестування резидентом Великобританії в створення промислового виробництва на території України.
Особливість проекту полягала в тому, що частина інвестицій уже була здійснена шляхом придбання земельної ділянки під будівництво, частина здійснювалася у виді устаткування, а також мало місце інвестування коштів як через участь у капіталі, так і за допомогою інших інструментів.

Захист платника податків
В результаті проведення перевірки декларації з податку на прибуток податковим органом було встановлене порушення Клієнтом порядку відображення в декларації від'ємного значення об'єкта оподаткування на момент введення в дію Податкового кодексу. Внаслідок цього було прийнято податкове повідомлення-рішення, яким донараховано податок на прибуток.
Представляючи інтереси Клієнта, нами були підготовлені заперечення, а потім й скарги до податкового органу вищого рівня та до Державної податкової служби України. Враховуючи відмову органів ДПС у задоволенні скарги податкове повідомлення-рішення було оскаржено до адміністративного суду. За час оскарження податкового повідомлення-рішення на рівні Вищого адміністративного суду України з цього питання сформувалась судова практика, яка підтвердила нашу позицію.
Результатом оскарження було визнання неправомірним податкового повідомлення-рішення та його скасування.

Міжнародні аспекти
На підставі міжнародної угоди про уникнення подвійного оподаткування за замовленням нерезидента були підготовлені письмові рекомендації щодо оптимізації оподаткування операції з реалізації нерухомого майна на території України. Ситуацію ускладнювало наявність зареєстрованого постійного представництва нерезидента в Україні.
Платіж з податку на прибуток був зведений нашими фахівцями до нуля. Рекомендації успішно реалізовані на практиці зовнішніми юристами замовника.

Супутні послуги
Для обґрунтування звичайних цін з метою оподаткування консультантами разом з галузевими фахівцями було проведено велике за обсягом дослідження із застосуванням методів статистики.
Результатом роботи став звіт, який у майбутньому був наданий податковим перевіряючим для обґрунтування правомірності застосування бази оподаткування з податку на додану вартість і допоміг уникнути донарахувань і штрафів по зазначеній проблемі.