Міжнародні аспекти

Одним з видів наших послуг є планування міжнародного оподаткування, консультування по застосуванню положень конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, інших міжнародних договорів України для резидентів, що здійснюють діяльність за кордоном, і консультування нерезидентів щодо їх податкового навантаження в Україні.

При здійсненні більшості міжнародних комерційних операцій виникає два види оподаткування прибутку:
1. оподаткування на території Платника коштів (територія, де отримано дохід) – у більшості випадків виникає податок на дохід у джерела виплати (податок на репатріацію).
2. оподаткування на території Одержувача доходу (територія, де Одержувач доходу визнається резидентом).

Податку на дохід у джерела виплати можна уникнути наступними шляхами:
- здійснення міжнародної торговельної діяльності;
- застосування норм діючого національного права (відсутність такого податку на території деяких країн);
- застосування положень міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування .

Податку на прибуток можна уникнути наступними шляхами:
- застосування юрисдикції, що у відповідності зі своїм національним правом звільняє визначений вид доходу від оподаткування (дивіденди, фрахтові платежі, операції з цінними паперами і корпоративними правами тощо);
- застосування юрисдикції, що має територіальну систему оподаткування, де оподаткуванню підлягає тільки доход, отриманий з національних джерел;
- застосування низькоподаткової юрисдикції, де національним законодавством передбачені низькі ставки податку на прибуток (0% - 12%);
- застосування юрисдикцій, чинне законодавство яких передбачає можливість повного звільнення від оподаткування .

Також ми консультуємо нерезидентів з питань:
- податкових зобов'язань у випадку здійснення діяльності на території України, у т.ч. через постійні представництва і прирівняних до них осіб;
- інвестування в різних формах і порядку повернення інвестицій.

Співробітничаючи з закордонними колегами, ми маємо можливість розробити оптимальну структуру групи в рамках міжнародного податкового планування і реалізувати її.