Неустойка: оподаткування та облік

25.04.2008 р. ІПС «ЛІГА:ЗАКОН»

Неустойка: оподаткування та облік

Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ) визначено, що виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Серед перелічених видів забезпечення виконання зобов'язання найбільш поширеним є неустойка.

Read More

Коригування у фінансовій звітності

21.04.2008 р. ІПС «ЛІГА:ЗАКОН»

Коригування у фінансовій звітності

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» (далі – П(С)БО 6) є досить невеликим за обсягом, хоча охоплює по суті два Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку: МСБО (IAS) 8...

Read More

Жилищно-строительная льгота

31.03.2008 г. ИПС «ЛІГА:ЗАКОН»

Жилищно-строительная льгота

Подпункт 5.1.20 ст. 5 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.97 г. № 168/97-ВР (далее – Закон о НДС) в сегодняшней редакции действует уже более трех лет, но тем не менее применение указанной...

Read More

Продаж майна нерезидентом

24.03.2008 р. ІПС «ЛІГА:ЗАКОН»

Продаж майна нерезидентом

Якщо продаж майна нерезидента, яке знаходиться на митній території України, через представництво такого нерезидента по суті питань не викликає, то за відсутності представництва – питань більше, ніж достатньо. У таких випадках нерезиденти, як правило,...

Read More

Завдаток за попереднім договором

29.02.2008 р. ІПС «ЛІГА:ЗАКОН»

Завдаток за попереднім договором

Підприємством – потенційним орендодавцем підписано попередній договір про укладення в майбутньому договору оренди приміщення. Для забезпечення виконання зобов'язань щодо укладання договору оренди попереднім договором передбачено перерахування коштів на користь зазначеного підприємства. Після укладання...

Read More

Інвестиційні сертифікати та підпункт 7.9.4 Закону про прибуток

25.02.2008 р. ІПС «ЛІГА:ЗАКОН»

Інвестиційні сертифікати та підпункт 7.9.4 Закону про прибуток

Предметом розгляду цього матеріалу є відображення в податковому обліку витрат інвестора з придбання інвестиційних сертифікатів, обіг яких здійснюється відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні...

Read More

ОСВ… початок

30.01.2008 р. ІПС «ЛІГА:ЗАКОН»

ОСВ... початок

В Україні стартувала торгівля квотами на викиди в атмосферу парникових газів в рамках Кіотського протоколу, у якому було запропоновано кількісні зобов'язання щодо обмеження викидів парникових газів країнами – учасниками Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Read More