Валюта на користь працівників-нерезидентів

23.06.2008 р. ІПС «ЛІГА:ЗАКОН»

Валюта на користь працівників-нерезидентів

Виплати доходу у вигляді заробітної плати, нарахованої в іноземній валюті працівникам-нерезидентам, на практиці часто викликають чимало запитань. Тому спробуємо дещо узагальнити відповіді на окремі з них.

Read More

Агент нерезидента

30.05.2008 р. ІПС «ЛІГА:ЗАКОН»

Агент нерезидента

Предметом розгляду даного матеріалу є оподаткування агента (повіреного, комісіонера) нерезидента податком на прибуток підприємств. А саме проблема прирівняння порядку оподаткування агента до оподаткування постійного представництва.

Read More

Неустойка: оподаткування та облік

25.04.2008 р. ІПС «ЛІГА:ЗАКОН»

Неустойка: оподаткування та облік

Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ) визначено, що виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Серед перелічених видів забезпечення виконання зобов'язання найбільш поширеним є неустойка.

Read More

Коригування у фінансовій звітності

21.04.2008 р. ІПС «ЛІГА:ЗАКОН»

Коригування у фінансовій звітності

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» (далі – П(С)БО 6) є досить невеликим за обсягом, хоча охоплює по суті два Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку: МСБО (IAS) 8...

Read More

Жилищно-строительная льгота

31.03.2008 г. ИПС «ЛІГА:ЗАКОН»

Жилищно-строительная льгота

Подпункт 5.1.20 ст. 5 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.97 г. № 168/97-ВР (далее – Закон о НДС) в сегодняшней редакции действует уже более трех лет, но тем не менее применение указанной...

Read More

Продаж майна нерезидентом

24.03.2008 р. ІПС «ЛІГА:ЗАКОН»

Продаж майна нерезидентом

Якщо продаж майна нерезидента, яке знаходиться на митній території України, через представництво такого нерезидента по суті питань не викликає, то за відсутності представництва – питань більше, ніж достатньо. У таких випадках нерезиденти, як правило,...

Read More

Завдаток за попереднім договором

29.02.2008 р. ІПС «ЛІГА:ЗАКОН»

Завдаток за попереднім договором

Підприємством – потенційним орендодавцем підписано попередній договір про укладення в майбутньому договору оренди приміщення. Для забезпечення виконання зобов'язань щодо укладання договору оренди попереднім договором передбачено перерахування коштів на користь зазначеного підприємства. Після укладання...

Read More